Print Same Day

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับงานพิมพ์ SameDay กับ โรงพิมพ์ Bookandbox

ลูกค้าจะต้อง Confirm งานก่อนเวลา 11:00 น. ตอนเช้า

ลูกค้ามารับเอง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม และมารับงานได้ตั้งแต่ 16:45 ขึ้นไป ในวันกำหนดรับของ

ลูกค้าจะต้องโอนเงินมาเป็นจำนวน เต็มเท่านั้น ไม่มีการมัดจำ 50%

กรณีการสั่งงานแบบเช้าได้เย็น ทางโรงพิมพ์จะต้องจัดลำดับคิวด่วนพิเศษให้ลูกค้างานพิมพ์ด่วนโดยเฉพาะ

โรงพิมพ์มีโควต้าการพิมพ์จำกัดต่อวัน ดังนั้นแนะนำให้ลูกค้าสอบถามงาน ตั้งแต่ 8:30 น. จนถึง 11.00 นเป็นต้นไป ลูกค้าจะได้งานตามเวลาที่กำหนดข้างต้น

กรณีขนส่งในกรุงเทพ ลูกค้าสามารถเรียกขน ส่งเช่น Grab, Kerry, Lineman มารับเองได้ หรือจะให้ทางโรงพิมพ์เรียกขนส่งที่กล่าวมาให้ ไปส่งลูกค้าได้ แต่จำเป็นจะต้องเก็บปลายทาง เท่านั้นทางโรงพิมพ์จะไม่รับผิดชอบค่าขนส่ง ที่เกิดขึ้นทุกกรณี