โหมดค่าสีไฟล์งาน

สิ่งสำคัญในการทำไฟล์พิมพ์คือการตั้งค่าสี สี่ที่สำคัญได้แก่

RGB ย่อมาจาก Red Green Blue นั่นก็คือแม่สี 3 สี แดง เขียว น้ำเงิน ลักษณะสำคัญคือเป็นสีที่ดูผ่านจากหน้าจอ คอมพิวเตอร์ มือถือ เป็นสีที่เรามองผ่านสายตา

CMYK ย่อมาจาก Cyan Magenta Yellow Black นั่นก็คือสีที่เราคุ้นกันดี บนตลับหมึกหรือแท๊งค์หมึกของเครื่องปริ้นท์ที่บ้านหรือสำนักงานเป็นสีที่เราสามารถมองเห็นได้บนวัตถุ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ งานที่ต้องเตรียมภาพใน CMYK Mode ก็คือพวกงานที่เราต้องการพิมพ์ออกมา ลักษณะสำคัญคือ เป็นสีที่ใช้ในการพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท 

วิธีการเลือกใช้งานสี RGB และ CMYK

RGB เหมาะสำหรับงาน ออกแบบเว็บไซต์, ทำสื่อ Presentation, ออกแบบ Animation เป็นต้น

CMYK เหมาะสำหรับงาน สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เช่น Brochure, แผ่นพับ เป็นต้น

วิธีตั้งค่าสี CMYK

1. สร้างไฟล์

2. เลือก File>Document Color Mode

รูปที่ 1: ตั้งค่า สี CMYK

3. ตั้งค่า เลือก CMYK

4.สามารถใช้งานได้ต่อไป