วิธีการสั่งซื้อและการจัดส่ง

สามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลากหลายช่องทาง
line: @bookandbox
E-mail : bookboxprint@gmail.com
โทรศัพท์ 093-954-4914
บริษัทตั้งอยู่ที่ ซอย เพชรเกษม 25

Q : ในกรณีที่สั่งสินค้า และเปิดบิลใบกำกับภาษีในนามบริษัทสามารถหัก 3 % ได้หรือไม่
A : ได้ค่ะ เพราะทางลูกค้าสามารถ หักค่า 3 % เพื่อเป็นค่าบริการ

Q:  ถ้าในกรณีที่สั่งสินค้าไปแล้วและขอหัก 3 % ย้อนหลังได้หรือไม่
A : ไม่ได้ค่ะ เนื่องจากบริษัทได้มีส่งเอกสารให้ทางบัญชีภายในเดือนเรียบร้อย
และไม่สามารถหัก 3 %  ย้อนหลังได้ค่ะ

Q : ในกรณีลูกค้าโอนเงินเกิน หรือทางบริษัทมีคืนค่าสินค้าต่างๆ ประมาณกี่วันถึงรับเงินคืน
A : ทางบริษัทต้องขอตรวจสอบข้อมูล ไม่เกิน 7 วันทำการ

Q: ในกรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้าในนามบริษัท แล้วทางลูกค้าขอเปลี่ยนเป็นนามบุคคลได้หรือไม่
A : สามารถแก้ไขได้ ลูกค้าต้องแจ้งภายใน 1-2 วันหลังจากที่ได้รับเอกสาร
ถ้าเกิน 3 วันไม่สามารถแก้ไขเอกสารได้

Q : ในกรณีที่ลูกค้าทำบิลเอกสารใบกำกับภาษีสูญหาย สามารถขอใหม่ได้หรือไม่
A: ทางบริษัทสามารถออกเป็นสำเนาใบกำกับภาษีให้ได้ แต่ทางลูกค้าต้องมารับใบกำกับภาษีเองที่บริษัท
ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดทางบริษัทขอเก็บเงินค่าจัดส่ง 100 บาท

Q : ในกรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้าในนามบริษัท สามารถซื้อสินค้าไม่เอาภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ได้หรือไม่
A : ไม่ได้ค่ะ เพราะทางบริษัทสนับสนุนตามข้อกำหนดกฏหมายคะ

เงื่อนไขวิธีการชำระเงิน

1. ยืนยันสั่งผลิตมัดจำ 50% ก่อนเริ่มงาน (ยอดเงินน้อยกว่า 10,000 ชำระเต็มจำนวนและไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี)

และชำระส่วนที่เหลือในวันนัดส่งมอบสินค้า

2. การรับสินค้าบางส่วน ต้องชำระเงินทั้งหมดที่เหลือก่อนเท่านั้น

3. กรณีที่งานพิมพ์เรียบร้อย สำเร็จแล้ว ลูกค้าไม่มารับสินค้า หรือ ไม่ให้ทางบริษัท ฯ จัดส่งสินค้า ภายใน 7 วัน

ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบการเก็บรักษาใด ๆ หากเกิดความเสียหายต่อสินค้าที่สั่งผลิต

4. ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง (หรือขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นและจำนวนสั่งผลิต)

5. ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

*การรับประกันการเคลมงาน ต้องตรวจสอบภายใน 7 วัน

เนื่องจากบางกรณีลูกค้าบางราย นำสินค้าไปใช้แล้วหลายเดือนถึงมาแจ้งปัญหา
ส่วนหนึ่งอาจเกิดปัญหาการเก็บรักษาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพสินค้าจากฝ่ายผลิตของบริษัท

*ลูกค้าต้องชำระยอดค้างและรับสินค้าภายใน 7 วัน
สาเหตุเนื่องจากงานอาจเสียหายหรือเกิดข้อผิดพลาดได้
เช่น จัดส่งบริษัทนอกคลาดเคลื่อน หรือสตอคสินค้าเต็มพื้นที่

*เงื่อนไขต่างๆฝ่ายขายต้องแจ้งให้กับทางลูกค้ารับทราบ

 

ขั้นตอนการชำระเงินค่าสินค้าและค่าบริการ

1.ลูกค้าทำการสั่งสินค้ากับทางบริษัทฯ โดยพร้อมโอนเงินมาที่บัญชีบริษัทโกลเด้น ไทม์ พริ้นติ้ง จำกัดเลขที่บัญชี 037-8-97350-3 ธนาคารกสิกรไทย
(ตามแบนเนอร์ของทางบริษัทเท่านั้น) พร้อมส่งสลิปหรือหลักฐานการชำระเงินให้กับทางพนักงานฝ่ายขายที่ดูแล
เพื่อเป็นการยืนยันและคอนเฟิร์มสินค้าที่ทางลูกค้าได้มีการใช้บริการ
(ทุกครั้งก่อนชำระเงินกรุณาตรวจสอบยอดการชำระ ต้องการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ด้วยหรือไม่
เนื่องจากจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดในการโอนเงินขาด หรือโอนเงินเกิน )

2.ทางบริษัทฯจะดำเนินการเปิดเอกสารใบกำกับภาษี ให้กับทางลูกค้าหลังจากที่ทางลูกค้าได้มีการแจ้งหลักฐานการโอนเงินกับทางพนักงานฝ่ายขาย
และทางบริษัทฯจะเปิดบิลใบกำกับภาษีให้กับทางลูกค้า ณ วันที่ลูกค้าแจ้งหลักฐานการโอนเงินให้กับทางฝ่ายขายเท่านั้น
เนื่องจากทางบริษัทไม่สามารถเปิดใบกำกับภาษีให้กับทางลูกค้าตรงวันได้ถ้าในกรณีที่ลูกค้าแจ้งสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินล่าช้าหรือไม่ตรงกับวันที่ชำระเงิน
(ทุกครั้งก่อนออกเอกสารใบกำกับภาษีทางบริษัทฯ รบกวนทางลูกค้าแจ้งชื่อที่อยู่ในการเปิดเอกสารใบกำกับภาษีให้ถูกต้องชัดเจน
เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการออกเอกสารผิด เพื่อเป็นการเซอร์วิสลูกค้าในส่วนของข้อมูลเพื่อลูกค้าจะใช้นำไปการยื่นภาษีต่างๆ)

3.กรณีที่ลูกค้ามีการ หัก ณ ที่จ่ายกับทางบริษัท ทางลูกค้าจะต้องออกเอกสาร โดยระบุวันที่ในเอกสารตรงกับวันที่ลูกค้าชำระเงิน
(ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายย้อนหลัง ในกรณีที่ทางลูกค้าโอนเงินเต็มจำนวนมาให้ แล้วต้องการหัก ณ ที่จ่ายย้อนหลัง)

4.ถ้าในกรณีที่ทางลูกค้า มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทางลูกค้าจะต้องจัดส่งเอกสารให้กับทางบริษัทฯ จ่าหน้าซองถึงแผนกบัญชี
เพื่อที่จะให้ทางบัญชีตรวจสอบข้อมูล เพื่อที่จะจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษีตัวจริงให้กับทางลูกค้าผ่านไปรษณีย์
หรือ วันที่ส่งสินค้าให้กับทางลูกค้า โดยที่ทางบริษัทฯจึงขอรบกวนให้ทางลูกค้าระบุที่อยู่จัดส่งเอกสารมาพร้อมกับเอกสาร ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
มาพร้อมกันเพื่อเป็นการจัดส่งที่อยู่ให้ลูกค้าภายหลังโดยถูกต้องตามที่ทางลูกค้าเป็นผู้แจ้ง
เอกสารใบกำกับภาษีจะจัดส่งไม่เกิน 3-7 วันทำการหลังจากที่ทางบริษัทฯได้รับเอกสาร ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
(ถ้ากรณีลูกค้าเป็นนามบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ต้องการหัก ณ ที่จ่าย ทางบริษัทจะจัดส่งบิลใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
พร้อมสินค้าที่จะจัดส่งให้กับลูกค้าในวันที่ครบกำหนดส่งสินค้าให้กับทางลูกค้า)

วิธีการออกเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย

ถาม : ต้องสั่งสินค้าก่อน หรือต้องชำระเงินก่อนหรือไม่

ตอบ : ต้องสั่งสินค้าก่อนที่จะชำระเงินเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มสินค้าที่ต้องการสั่ง ค่ะ / ครับ

ถาม : ปัจจุบันทางบริษัท โกลเด้นไทม์ พริ้นติ้ง จำกัด รับชำระผ่านช่องทางไหนบ้าง

ตอบ : ตอนนี้เราเปิดให้ชำระผ่านบัญชีธนาคารของบริษัท หรือชำระเป็นเงินสด ค่ะ / ครับ

ถาม : หมายความว่าต้องออกไปที่ธนาคารเท่านั้น ?

ตอบ : ปัจจุบันลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้หลายช่องทาง ตามแบรนเนอร์บริษัท ที่ทางฝ่ายขายได้มีการแจ้งไปกับทางลูกค้า ค่ะ / ครับ

ถาม : การแจ้งชำระเงินต้องมีหลักฐานการชำระเงินทุกครั้งหรือไม่ ?

ตอบ : ต้องมีคะ / ครับ เพราะเนื่องจากทางลูกค้าต้องแจ้งสลิปโอนเงินเพื่อยืนยันการสั่งสินค้า กับทางผู้ขายเพื่อให้ทางผู้ขายแจ้งกับทางบัญชีเปิดเอกสารใบกำกับภาษีให้กับทางลูกค้า ค่ะ / ครับ

**แต่หากพบปัญหาไม่สมารถหารูปหลักฐานได้ ให้แจ้งข้อมูลการชำระเงิน เช่นโอนเงินเข้าธนาคาร เวลาโอนและจำนวนที่โอนให้ถูกต้องครบถ้วน **

ถาม : ถ้าลูกค้าเป็นนามบริษัท สามารถออกบิลให้ ณ วันที่ชำระเงินเลยได้หรือไม่?

ตอบ : ถ้าในกรณีที่ทางลูกค้าโอนเงินเต็มจำนวน หรือเงินมัดจำ 50 % ทางบริษัทจะเปิดเอกสารใบกำกับภาษีให้กับทางลูกค้าหลังจากที่ได้สลิปโอนเงินเพื่อที่จะเปิดใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินให้กับทางลูกค้า เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินค่าสินค้า ค่ะ / ครับ

ถาม : ถ้าในนามบริษัทสามารถ หัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่ ?

ตอบ : ทางลูกค้าสามารถ หัก ณ ที่จ่ายได้ตามมาตรา เตรส 3 ของทางกรมสรรพากรได้ปกติ ค่ะ / ครับ

ถาม : ทางเราต้องส่งใบหัก ณ ที่จ่ายยังไง

ตอบ : ทางลูกค้าสามารถส่งเอกสาร หัก ณ ที่จ่ายมาให้กับทางบริษัท โกลเด้นไทม์ พริ้นติ้ง จำกัด ได้ตามที่อยู่หัวบิลของบริษัท และทางลูกค้า สามารถแจ้งที่อยู่จะส่งใบกำกับภาษี มาพร้อมกับเอกสารที่ทางลูกค้าได้จัดส่งให้กับทางเรา ค่ะ / ครับ

ถาม : ทางลูกค้าจะได้รับเอกสารใบกำกับภาษีเมื่อไร ?

ตอบ : ลูกค้าจะได้รับเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน หลักจากที่ฝ่ายบัญชีของบริษัท ได้รับเอกสาร หัก ณ ที่จ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เอกสารต้นฉบับใบกำกับภาษีจะจัดส่งให้ลูกค้าไม่เกิน 3-7 วันทำการ