ราคาโปสเตอร์ทั้งหมด

พิมพ์โปสเตอร์ขนาดA1
จำนวนขนาด 105 แกรมขนาด 130 แกรมขนาด 160 แกรม
5005,900.006,400.006,900.00
11.8012.8013.80
1,0008,450.008,950.009,450.00
8.458.959.45
2,00011,000.0012,000.0013,000.00
5.506.006.50
3,00013,500.0015,000.0016,500.00
4.505.005.50
4,00018,000.0020,000.0022,000.00
4.505.005.50
5,00021,000.0023,000.0026,000.00
4.204.605.20
พิมพ์โปสเตอร์ขนาดA2
จำนวนขนาด 105 แกรมขนาด 130 แกรมขนาด 160 แกรม
5003,900.004,000.004,100.00
7.808.008.20
1,0006,000.006,200.006,300.00
6.006.206.30
2,0007,500.008,000.008,200.00
3.754.004.10
3,0009,900.0010,500.0011,100.00
3.303.503.70
4,00010,200.0011,000.0011,800.00
2.552.752.95
5,00010,500.0011,500.0012,500.00
2.102.302.50
พิมพ์โปสเตอร์ขนาดA3
จำนวนขนาด 105 แกรมขนาด 130 แกรมขนาด 160 แกรม
1,0003,400.003,800.004,000.00
3.403.804.00
2,0004,200.004,500.005,000.00
2.102.252.50
3,0005,850.006,000.007,200.00
1.952.002.40
4,0006,200.006,800.007,800.00
1.551.701.95
5,0006,500.007,500.008,100.00
1.301.501.62

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการติดต่อและแจ้งการชำระเงิน