ราคาและโปรโมชั่น

***เงื่อนไขราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่ง (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)ทางบริษัทจะคัดเลือกและแนะนำวิธีขนส่งที่สะดวกรวดเร็วและมีค่าจัดส่งที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดให้คุณลูกค้า

*** กรณีรถบริษัทจัดส่งอาจจะต้องมีการรอคิวจัดส่ง 1-3 วัน ทำการปรกติ(กรณีลูกค้าต้องการงานด่วนมากเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งกับทางฝ่ายขายเพื่อบริษัทสามารถดำเนินการจัดส่งให้ท่านได้ตรงตามเวลา)

***ราคานี้ไม่รวมค่าออกแบบ (ราคาค่าออกแบบแล้วแต่กรณี)ถ้ามีการแก้ไขเพียงเล็กน้อยทางทีมงานพร้อมยินดีช่วยแก้ไขงานของลูกค้า เพื่อเป็นการบริการลูกค้าทุกท่านให้ดีที่สุด

***ราคาที่เสนอ เป็นการรับไฟล์งานกราฟฟิค สำหรับงานพร้อมพิมพ์เท่านั้นไม่รวมค่าใช้จ่ายในการแก้ไข ออกแบบ อาร์ทเวิร์ค หากต้องมีการแก่ไขปรับเปลี่ยนอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

***กรุณาตรวจสอบแบบให้ถูกต้องก่อนการโอนเงินและสั่งงานพิมพ์

***ระยะเวลาการผลิตไม่นับรวมวันหยุดทุกกรณี เนื่องจากบริษัทปิดทำการงานด่วนมากเป็นพิเเราสามารถผลิตงานให้ลูกค้าได้รบกวนแจ้งทางฝ่ายขาย เพื่อติดตามงานของลูกค้า

***ราคาดังกล่าวไม่รวม VAT 7 % 

***รายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

***ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่นต่างๆของทางบริษัทได้ที่ website และ Line@ : @bookandbox