ราคาสแตนดี้ทั้งหมด

ราคา จำนวน 1 ชิ้น

โรงพิมพ์สแตนดี้ราคาถูก
ความสูง/cmความกว้าง 50 cmความกว้าง 60 cmความกว้าง 80 cmความกว้าง 100 cmความกว้าง 120 cm
80.00 450.00 494.00 540.00 588.00 635.00
100.00 500.00 530.00 588.00 646.00 705.00
120.00 530.00 563.00 633.00 705.00 774.00
130.00 545.00 580.00 810.00 827.00 960.00
140.00 558.00 600.00 830.00 914.00 995.00
150.00 573.00 617.00 855.00 925.00 1,030.00
160.00 588.00 632.00 878.00 973.00 1,067.00
180.00 616.00 670.00 925.00 1,040.00 1,125.00
190.00 630.00 687.00 950.00 1,090.00 1,170.00
200.00 872.00 930.00 1,223.00 1,340.00 1,460.00
220.00 900.00 965.00 1,270.00 1,400.00 1,528.00
240.00 930.00 1,000.00 1,315.00 1,460.00 1,595.00

ราคา จำนวน 2-10 ชิ้น

โรงพิมพ์สแตนดี้ราคาถูก
ความสูง/cmความกว้าง 50 cmความกว้าง 60 cmความกว้าง 80 cmความกว้าง 100 cmความกว้าง 120 cm
80 433.00 475.00 520.00 565.00 609.00
100 480.00 509.00 565.00 622.00 678.00
120 509.00 542.00 610.00 678.00 745.00
130 523.00 560.00 778.00 795.00 923.00
140 537.00 577.00 800.00 879.00 957.00
150 550.00 593.00 823.00 907.00 990.00
160 565.00 608.00 845.00 935.00 1,025.00
180 593.00 643.00 890.00 990.00 1,092.00
190 607.00 660.00 913.00 1,018.00 1,125.00
200 840.00 895.00 1,177.00 1,290.00 1,400.00
220 867.00 929.00 1,220.00 1,345.00 1,468.00
240 895.00 963.00 1,267.00 1,402.00 1,535.00

ราคา จำนวน 10-20 ชิ้น

โรงพิมพ์สแตนดี้ราคาถูก
ความสูง/cmความกว้าง 50 cmความกว้าง 60 cmความกว้าง 80 cmความกว้าง 100 cmความกว้าง 120 cm
80 423.00 464.00 508.00 552.00 595.00
100 469.00 497.00 552.00 607.00 662.00
120 497.00 529.00 595.00 662.00 725.00
130 509.96 545.00 760.00 775.00 900.00
140 524.00 563.00 780.00 858.00 934.00
150 537.00 579.00 803.00 885.00 967.00
160 552.00 593.00 824.00 913.00 1,000.00
180 578.28 627.00 869.00 967.00 1,065.00
190 592.00 645.00 890.00 994.00 1,100.00
200 819.00 874.00 1,150.00 1,258.00 1,368.00
220 845.00 907.00 1,190.00 1,313.00 1,435.00
240 860.00 940.00 1,235.00 1,368.00 1,500.00

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการติดต่อและแจ้งการชำระเงิน