ราคาปฎิทินทั้งหมด

โรงพิมพ์ปฎิทินตั้งโต๊ะ
จำนวน8 แผ่น 16 หน้า14 แผ่น 28 หน้า
50125.006250.00175.008,000.00
10080.008000.00120.0012,000.00
20048.009600.0073.0014,600.00
30033.009900.0059.0017,700.00
40028.0011200.0053.0021,200.00
50025.0012500.0045.0022,500.00
60023.5014100.0044.0026,400.00
70022.5015750.0041.0028,700.00
80021.5017200.0038.0030,400.00
90020.5018450.0034.5031,050.00
1,00020.0020000.0031.0031,000.00
1,50018.5027,750.0027.0040,500.00
2,00016.0032,000.0023.5047,000.00
3,00015.0045,000.0021.0063,000.00
5,00014.8074,000.0020.00100,000.00
โรงพิมพ์ปฎิทินตั้งโต๊ะ
จำนวน8 แผ่น 16 หน้า14 แผ่น 28 หน้า
50130.006500.00180.009,000.00
10080.008000.00125.0012,500.00
20049.509900.0075.0015,000.00
30037.0011100.0060.0018,000.00
40034.0013600.0054.0021,600.00
50029.0014500.0046.0023,000.00
60027.0016200.0044.0026,400.00
70025.0017500.0043.0030,100.00
80024.0019200.0038.5030,800.00
90022.0019800.0035.0031,500.00
1,00021.0021000.0032.5032,500.00
1,50019.0028,500.0027.5041,250.00
2,00017.0034,000.0024.5049,000.00
3,00015.5046,500.0021.5064,500.00
5,00015.0075,000.0021.00105,000.00
ปฎิทินแขวนจีน
จำนวนพิมพ์ 1 สีพิมพ์ 2 สีพิมพ์ 4 สี
20035.007000.0042.008,400.005511,000.00
30025.007500.0030.009,000.004012,000.00
50019.009500.0023.0011,500.003216,000.00
1,00013.5013500.0015.5015,500.002525,000.00
ปฎิทินแขวนจีน
จำนวนพิมพ์ 1 สีพิมพ์ 2 สีพิมพ์ 4 สี
20040.008000.0047.009,400.0055.0011,000.00
30030.009000.0035.0010,500.0040.0012,000.00
50023.0011500.0027.0013,500.0032.0016,000.00
1,00016.5016500.0018.0018,500.0025.0025,000.00
3,00015.7547250.0017.7553,250.0020.0080,000.00
โรงพิมพ์ปฎิทินแขวนจีน
จำนวนพิมพ์ 4 สี
20055.0011000.00
30040.0012000.00
50027.0013500.00
1,00019.0019000.00
3,00016.0048000.00
5,00014.2071000.00
10,00012.40124000.00

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการติดต่อและแจ้งการชำระเงิน