ราคาบัตรพลาสติกการ์ดทั้งหมด

สั่งพิมพ์ถุงกระดาษ
จำนวนขนาด 190 แกรมขนาด 230 แกรม
50022.5011,250.0023.0013,000.00
100015.5015,500.0016.0018,500.00
200012.0024,000.0012.5031,000.00
300011.0033,000.0011.5034,500.00
สั่งพิมพ์ถุงกระดาษ
จำนวนขนาด 190 แกรมขนาด 230 แกรม
50026.0013,000.0023.0013,250.00
100019.0019,000.0016.0019,500.00
200015.0030,000.0012.5031,000.00
300013.5040,500.0011.5042,000.00
สั่งพิมพ์ถุงกระดาษ
จำนวนขนาด 190 แกรมขนาด 230 แกรม
50027.0013,500.0027.5013,750.00
100019.5019,500.0019.8019,800.00
200015.6531,300.0016.1532,300.00
300014.5043,500.0014.9044,700.00
สั่งพิมพ์ถุงกระดาษ
จำนวนขนาด 190 แกรมขนาด 230 แกรม
50027.0013,500.0027.5013,750.00
100019.5019,500.0019.8019,800.00
200015.6531,300.0016.1532,300.00
300014.5043,500.0014.9044,700.00
สั่งพิมพ์ถุงกระดาษ
จำนวนขนาด 190 แกรมขนาด 230 แกรม
50044.5022,250.0045.0022,500.00
100033.5033,500.0034.0034,000.00
200028.5057,000.0029.0058,000.00
300026.5079,500.0027.0081,000.00

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการติดต่อและแจ้งการชำระเงิน