ราคาโรลอัพทั้งหมด

โรงพิมพ์โรลอัพราคาถูก
จำนวนวันผลิต 2 วัน ส่งวันที่ 3ราคาต่อชิ้นวันผลิต 3 วัน ส่งวันที่ 4ราคาต่อชิ้นวันผลิต 4 วัน ส่งวันที่ 5ราคาต่อชิ้น
1 1,260.00 1,260.00 1,160.00 1,160.00 1,000.00 1,000.00
2 2,460.00 1,230.00 2,260.00 1,130.00 1,960.00 980
3 3,600.00 1,200.00 3,300.00 1,100.00 2,870.00 956.67
4 4,700.00 1,175.00 4,300.00 1,075.00 3,740.00 935
5 5,700.00 1,140.00 5,200.00 1,040.00 4,500.00 900
10 11,000.00 1,100.00 10,100.00 1,010.00 8,780.00 878
25 27,000.00 1,080.00 24,800.00 992.00 21,500.00 860
50 50,000.00 1,000.00 46,000.00 920.00 40,000.00 800
100 95,000.00 950.00 87,400.00 874.00 76,000.00 760
โรงพิมพ์โรลอัพราคาถูก
จำนวนวันผลิต 2 วัน ส่งวันที่ 3ราคาต่อชิ้นวันผลิต 3 วัน ส่งวันที่ 4ราคาต่อชิ้นวันผลิต 4 วัน ส่งวันที่ 5ราคาต่อชิ้น
1 1,540.00 1,540.00 1,400.00 1,400.00 1,200.00 1,200.00
2 3,000.00 1,500.00 2,740.00 1,370.00 2,350.00 1,175.00
3 4,400.00 1,466.67 4,000.00 1,333.33 3,400.00 1,133.33
4 5,700.00 1,425.00 5,180.00 1,295.00 4,440.00 1,110.00
5 7,000.00 1,400.00 6,360.00 1,272.00 5,450.00 1,090.00
10 13,500.00 1,350.00 12,300.00 1,230.00 10,600.00 1,060.00
25 32,900.00 1,316.00 30,500.00 1,220.00 25,900.00 1,036.00
50 65,500.00 1,310.00 60,000.00 1,200.00 51,900.00 1,038.00
100 130,000.00 1,300.00 115,000.00 1,150.00 103,000.00 1,030.00
โรงพิมพ์โรลอัพราคาถูก
จำนวนวันผลิต 2 วัน ส่งวันที่ 3ราคาต่อชิ้นวันผลิต 3 วัน ส่งวันที่ 4ราคาต่อชิ้นวันผลิต 4 วัน ส่งวันที่ 5ราคาต่อชิ้น
1 1,600.00 1,600.00 1,470.00 1,470.00 1,270.00 1,270.00
2 3,200.00 1,600.00 2,900.00 1,450.00 2,550.00 1,275.00
3 4,700.00 1,566.67 4,320.00 1,440.00 3,750.00 1,250.00
4 6,100.00 1,525.00 5,610.00 1,402.50 4,900.00 1,225.00
5 7,500.00 1,500.00 6,900.00 1,380.00 6,000.00 1,200.00
10 14,700.00 1,470.00 13,400.00 1,340.00 11,600.00 1,160.00
25 36,000.00 1,440.00 33,000.00 1,320.00 28,000.00 1,120.00
50 70,000.00 1,400.00 64,000.00 1,280.00 55,000.00 1,100.00
100 135,000.00 1,350.00 127,000.00 1,270.00 105,000.00 1,050.00
โรงพิมพ์โรลอัพราคาถูก
จำนวน60x160 cm. 80x200 cm.85x200 cm.
1 950.00 990.00 1,100.00
2-10 850.00 920.00 1,050.00
11-20 775.00 900.00 1,000.00
21-30 740.00 880.00 970.00
31-50 685.00 860.00 950.00
51-100 670.00 845.00 940.00

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการติดต่อและแจ้งการชำระเงิน