ราคาแฟ้มทั้งหมด

สเป็คงาน (แฟ้มสำเร็จ ขนาด 23.65 x 37.50 cm.)จำนวนราคาหน่วยยอดรวม
พิมพ์ 4 สี 1 หน้า + เคลือบ UV 1 ด้าน50024.0012,000.00
พิมพ์ 4 สี 1 หน้า + เคลือบ PVC 1 ด้าน50026.0013,000.00
พิมพ์ 4 สี 1 หน้า + เคลือบ PVC 1 ด้าน + Spot + UV 1 หน้า50041.0020,500.00
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า ไม่เคลือบ50028.0014,000.00
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า + เคลือบ UV 1 ด้าน50030.0015,000.00
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า + เคลือบ UV 2 ด้าน50033.0016,500.00
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า + เคลือบ PVC 1 ด้าน50032.0016,000.00
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า + เคลือบ PVC 2 ด้าน50034.0017,000.00
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า + เคลือบ PVC 1ด้าน + Spot +UV 1 หน้า50043.0021,500.00
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า + เคลือบ PVC 2ด้าน + Spot +UV 1 หน้า50045.0022,500.00
เพิ่มสัน 0.5-1.0 cm.5000.50250.00
สเป็คงาน (แฟ้มสำเร็จ ขนาด 23.65 x 37.50 cm.)จำนวนราคาหน่วยยอดรวม
พิมพ์ 4 สี 1 หน้า + เคลือบ UV 1 ด้าน1,00016.0016,000.00
พิมพ์ 4 สี 1 หน้า + เคลือบ PVC 1 ด้าน1,00017.0017,000.00
พิมพ์ 4 สี 1 หน้า + เคลือบ PVC 1 ด้าน + Spot + UV 1 หน้า1,00026.0026,000.00
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า ไม่เคลือบ1,00017.0017,000.00
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า + เคลือบ UV 1 ด้าน1,00019.0019,000.00
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า + เคลือบ UV 2 ด้าน1,00021.0021,000.00
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า + เคลือบ PVC 1 ด้าน1,00020.0020,000.00
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า + เคลือบ PVC 2 ด้าน1,00024.0024,000.00
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า + เคลือบ PVC 1ด้าน + Spot +UV 1 หน้า1,00028.0028,000.00
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า + เคลือบ PVC 2ด้าน + Spot +UV 1 หน้า1,00031.0031,000.00
เพิ่มสัน 0.5-1.0 cm.1,0002.502,500.00
สเป็คงาน (แฟ้มสำเร็จ ขนาด 23.65 x 37.50 cm.)จำนวนราคาหน่วยยอดรวม
พิมพ์ 4 สี 1 หน้า + เคลือบ UV 1 ด้าน2,00010.0020,000.00
พิมพ์ 4 สี 1 หน้า + เคลือบ PVC 1 ด้าน2,00012.0024,000.00
พิมพ์ 4 สี 1 หน้า + เคลือบ PVC 1 ด้าน + Spot + UV 1 หน้า2,00017.0034,000.00
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า ไม่เคลือบ2,00011.0022,000.00
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า + เคลือบ UV 1 ด้าน2,00012.0024,000.00
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า + เคลือบ UV 2 ด้าน2,00013.0026,000.00
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า + เคลือบ PVC 1 ด้าน2,00013.0026,000.00
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า + เคลือบ PVC 2 ด้าน2,00017.0034,000.00
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า + เคลือบ PVC 1ด้าน + Spot +UV 1 หน้า2,00018.0036,000.00
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า + เคลือบ PVC 2ด้าน + Spot +UV 1 หน้า2,00021.0042,000.00
เพิ่มสัน 0.5-1.0 cm.2,0001.501,500.00

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการติดต่อและแจ้งการชำระเงิน